Мобилният пункт за опасни битови отпадъци днес е в старозагорския парк "Артилерийски"

Написано на 16/11/2021
stz24.com


Мобилният пункт за опасни битови отпадъци днес е в старозагорския парк "Артилерийски" Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.“ Да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в Мобилните пунктове!“, допълват от местната администрация.  Днес За четвърта поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Два дни ще продължи приемането на отпадъците с опасни свойства. Кампанията стартира вчера, на паркинга на парк „Зеления клин“. Днес, 16 ноември (вторник), от 10.00 часа до 16.00 часа, мобилният пункт ще бъде на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“). В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно. Включването на всички тях в общия поток влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие. Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.“ Да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в Мобилните пунктове!“, допълват от местната администрация.   Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19. За повече информация  http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata
stz24.com