Със 17,7 % са се увеличили приходите от нощувки в Старозагорско през септември

Написано на 17/11/2021
starozagorci.com


През септември 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 164, а на леглата - 4 141. В сравнение със септември 2020 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства със 7. 1, а броят на леглата в тях - с 9.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2021 г. в област Стара Загора, е 36 679, или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди - 20 271 или 55.3% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2021 г. са 12 965, или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на 2020 година. От всички пренощували лица 88.7% са българи, като по-голямата част от тях (39.3%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 467, като 52.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2021 г. е 29.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (43.0%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 1.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2021 г. в област Стара Загора се увеличават със 17.7% в сравнение със септември 2020 г. и достигат 1 571.8 хил. лв., като 1 371.9 хил. лв. са от български граждани, а 199.9 хил. лв. - от чужди граждани

starozagorci.com