Безплатно обучение по предприемачество за безработни организират в Стара Загора

Написано на 24/11/2021
starozagorci.com


Партньор на Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора организира обучение по предприемачество за граждани на трети страни.

Обучението е с продължителност 20 учебни часа в периода 07.12.2021г. – 17.12.2021г. Ще се проведе дистанционно в 5 сесии, ще бъдат разгледани 14 теми.

Участието ще е безплатно, а на успешно завършилите ще бъде издаден сертификат. След приключване на обучението се предвижда провеждане на стажове в местни фирми за прилагане на практика на придобитите знания и умения.

Има изискване кандидатите да имат основни познания по български език.

Желаещите да участват в обучението следва да изпратят актуална автобиография в EUROPASS формат на ел. поща project3@bcci.bg в срок до 03.12.2021г.

За повече информация питайте Вашия трудов посредник в Бюро по труда – Стара Загора.

starozagorci.com