Представят проект “Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ пред старозагорци

Написано на 24/11/2021
starozagorci.com


Сдружение  Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие е бенефициент по проект BG05SFOP001-3.003-0112-C01 „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“  , финансиран от ОП Добро управление  2014 – 2020, процедура BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Във връзка с изпълнението на проекта, на 30.11.2021. от 14.30 часа, ще бъде проведено публично събитие, по време на което ще бъде представена информация за проекта, планираните дейности и очакваните  резултати и цели.

Във връзка с пандемията от COVID – 19 и приетите в страната противоепидемични мерки, събитието ще бъде проведено в електронна среда, чрез приложението „ZOOM“.

Всички заинтересовани страни и лица могат да се включат в събитието, чрез следване на линка за предварителна регистрация:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcuutpz0uHNHipDp6UUV6G9VxXOItWtCO

starozagorci.com