В област Стара Загора над 1000 души ще получат извънредна помощ за отопление

Написано на 25/11/2021
stz24.com


В област Стара Загора над 1000 души ще получат извънредна помощ за отопление До този момент имаме новопостъпили 660 заявления за тази помощ за област Стара Загора, само за Стара Загора те са 326. Преразгледани са стари заявлени, на които е отказана помощта за отопление заради надвишен доход или изискуемата 6-месечна регистрация на Бюро по труда, уточни Делчева.  Днес Над 1000 души в област Стара Загора ще могат да се възползват от извънредната финансова помощ за отопление в размер на 300 лева, съобщи директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Павлина Делчева.  Вчера изтече крайният срок за подаване на заявления за отпускане на тази помощ.  "До този момент имаме новопостъпили 660 заявления за тази помощ за област Стара Загора, само за Стара Загора те са 326. Преразгледани са служебно стари заявлени, на които е отказана помощта за отопление заради надвишен доход или изискуемата 6-месечна регистрация на Бюро по труда", уточни Делчева. Важно е да се знае, че помощта ще бъде получена по банкова сметка или чрез пощенски клон. Тези от хората, които ползват пощенски клон, трябва да я вземат до 23 декември, тъй като тя няма да може да бъде дадена в следващ месец.  "Актуално в момента е подпомогането на родителите на деца до 14 години, които са на онлайн обучение. Няма промяна на този етап. Всички родители, които са подавали заявления е добре да знаят, че за следващ месец не подават нови заявления, а трябва да актуализират информацията си за месечния си доход", обясни Делчева. Тъй като ситуацията с онлайн обучението е валидна и за ноември, например, родителите следва да подадат информация за дохода си през този месец. 
stz24.com