Започват дейности по повдигане короните на дърветата в Стара Загора

Написано на 07/05/2022
Община Стара Загора


Започват дейности по повдигане короните на дърветата в Стара Загора

Екипи на звено "Озеленяване и комунални дейности" към община Стара Загора започват дейности по повдигане короните на дърветата в целия град.

 

Целта е клоните и листата на дърветата да не възпрепятстват безопасното движение на хора и автомобили, както и добрата видимост на пътни знаци и светофарни уредби.

 

Община Стара Загора призовава гражданите да се движат с повишено внимание.

Община Стара Загора