Пълна стипендия за обучение в Германия спечелиха ученици от ГПЧЕ "Ромен Ролан" в Стара Загора

Написано на 11/05/2022
stz24.com


Пълна стипендия за обучение в Германия спечелиха ученици от ГПЧЕ "Ромен Ролан" в Стара Загора Немската държава ще покрие изцяло разноските за обучението в избран от младежите университет, а месечната сума е достатъчна и за престоя им в Германия. Право да кандидатстват за стипендия пред Немската служба за академичен обмен имат ученици с отличен успех и изявени способности.  Днес Пълна стипендия за обучение в Германия спечелиха преди дни Виктория Кабаиванова и Станислав Минчев от 12-ти клас на ГПЧЕ "Ромен Ролан" в Стара Загора. Немската държава ще покрие изцяло разноските за обучението в избран от младежите университет, а месечната сума е достатъчна и за престоя им в Германия. Право да кандидатстват за стипендия пред Немската служба за академичен обмен имат ученици с отличен успех и изявени способности. След като завършат бакалавърска степен, кандидатите могат да запишат и магистратура. В цялата страна 6 ученици могат да се похвалят с подобен успех, като ГПЧЕ “Ромен Ролан” е единствената гимназия в страната с двама стипендианти. Изборът на финансирани ученици се извършва в два кръга. През първия комисия от специалисти от немското Централно бюро за училища в чужбина (ZfA) в България разглежда документите на поканените да се кандидатират на базата на представянето си на изпитите за придобиване на немски езиков сертификат DSD II ученици и допуска 12 от тях към следващия кръг. През втория етап комисия от представители на Немската служба за академичен обмен се запознава с допуснатите кандидатури, като търси както отличен успех, така и силна извънучилищна ангажираност в сферата, в която учениците искат да продължат своето обучение, и изготвя краен списък на стипендиантите. Въпреки голямата конкуренция между кандидатстващите в световен мащаб ГПЧЕ “Ромен Ролан” за първи път може да се поздрави с двама отличени ученици. Пожелаваме им успех в следването си.
stz24.com