Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет получи европейска акредитация

Написано на 13/06/2022
starozagorci.com


На редовно заседание в Цюрих, Европейският Комитет за висше ветеринарномедицинско образование (ECOVE) взе решение по процедурата за европейска акредитация на Ветеринарномедицинския факултет в Стара Загора.

Становището на експертите  е „АКРЕДИТАЦИЯ“ и то е присъдено единодушно  от всичките девет независими членове на Експертния съвет. Окончателното решение е подписано от председателя на ECOVE проф. Флориан Бюхнер.

Европейското признание на ВМФ е гордост за цялата ветеринарномедицинска общност в България!

starozagorci.com