Предимствата на биоикономиката обсъждаха на семинар в Стара Загора

Написано на 16/06/2022
starozagorci.com


Предимствата на биоикономиката и потенциалът в това направление на регион Стара Загора бяха тема на семинар, който се проведе на 15 юни 2022 г., в Стара Загора. Семинарът беше организиран от Българската стопанска камара, в рамките на европейския проект BE-Rural („Био- базирани стратегии и планове за засилено регионално развитие в ЕС“), по програма Хоризонт 2020. Проектът се изпълнява в пет европейски държави - България, Латвия, Северна Македония, Полша и Румъния, а Стара Загора е целеви регион за България.

В рамките на семинара беше представен наскоро стартиралото виртуално изложение за продукти на биологична основа. Целта му е да разкаже за продуктите на биологична основа на всички неравнодушни към темата за екологията. На адрес https://be-rural.eu/pop-up е публикувана богата информация за продуктите на биологична основа, тяхното производство, съставките им, както и ползата от тях за защитата на околната среда и климата.

Участниците в събитието имаха и възможност да чуят от първо лице опит на предприемач, който ги запозна със своите бизнес идеи и продукти. „Биопроизводството на селскостопанска продукция е важен елемент от създаването на висококачествени продукти на биоикономиката и здравословното хранене“, подчерта Атанас Тръндев, управител на „Янъклъка Трейд ЕООД“, производител на тахан и мед.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси за производство на храна, материали и енергия. С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата.

Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

Три начина на влияние на биоикономиката върху околната среда:
1. Намалява отделянето на вредни емисии и премахва тежката зависимост от изкопаеми горива;
2. Използва продукти на биологична основа и по такъв начин намалява въглеродния отпечатък на човечеството. А някои от продуктите на биоикономиката даже превъзхождат по качество тези, от които сме зависими в момента!
3. Биоикономиката съдейства за възобновяване на някои от изчезващите екосистеми.

Биоикономиката способства социално-икономическото развитие на обществото. Тя създава работни места в сектори като: Селско и горско стопанство, Аквакултури, Риболов, Текстилна промишленост, Хартиена промишленост, Фармацевтична промишленост, Химическа промишленост. Ползи от биоикономиката за бизнеса
Биоикономиката позволява:
 Да диверсифицираме доходите си
 Да запазим екосистемите
 Да създадем по-устойчиво производство
 Да изполваме остатъците от производството

Защо Стара Загора?
 Стара Загора е регион, който притежава неразгърнат бизнес потенциал. Тук има благоприятни условия за отглеждане на различни растителни култури, подходящи за целите на биоикономиката.
 Регионът е водещ по производство на етерични масла.
 Има потенциал за използване по-добре на съществуващите ресурси, както и за внедряване на нови технологии.

starozagorci.com