Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 20.06.2022 год. до 24.06.2022 год.

Написано на 20/06/2022
Община Стара Загора


Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 20.06.2022 год. до 24.06.2022 год.

Понеделник 20.06.2022 год.

1

ул. „Професор Никола Кожухаров“

от  ул. „Августа Траяна“

до ул. „Димитър Подвързачов“

2

ул. „Слънчева“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

3

ул. „Димитър Подвързачов“

от  ул. „Христина Морфова“

до ул. „Иван Вазов“

4

ул. „Христина Морфова“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

5

ул. „Иван Вазов“

от  бенз. „Петрол“

до ул. „Ангел Кънчев“

6

ул. „Петко Р.Славейков“

от  ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

7

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

8

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Иван Вазов“

до ул. „Генерал Столетов“

Вторник 21.06.2022 год.

1

 ул. „Генерал Столетов“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Петко Р.Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

Сряда 22.06.2022 год.

1

 ул. „Граф Игнатиев“

 от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

3

ул. „Петко Р.Славейков“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

7

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

8

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

Четвъртък 23.06.2022 год.

1

ул. „Княз Борис“

от бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

 

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Петък 24.06.2022 год.

1

бул. „Цар Симеон Велики“

 от бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Петко Р.Славейков“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Любен Каравелов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Стефан Караджа“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

               

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен

Община Стара Загора