Отчитат повече посещения в музеите в област Стара Загора

Написано на 22/06/2022
stz24.com


Отчитат повече посещения в музеите в област Стара Загора Посещенията в музеите през 2021 г. са 175.2 хил. и в сравнение с 2020 г. нарастват с 38.3%. Приблизително една седма от тях (25.9 хил.) са осъществени в дните със свободен вход.  Днес Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Посещенията в музеите през 2021 г. са 175.2 хил. и в сравнение с 2020 г. нарастват с 38.3%. Приблизително една седма от тях (25.9 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е ръст на посещенията на чужденци в музеите с 95.7%, отчитат от отдел "Статистически изследвания - Стара Загора" в НСИ. През 2021 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са реализирани 694 представления, посетени от 49.5 хил. зрители, като в сравнение с 2020 г. представленията бележат ръст с 66.0%, а посещенията с 25.6%. Средният брой посетители на едно представление намалява от 94 лица през 2020 г. на 71 лица през 2021 година. През 2021 г. в областта са развивали дейност 3 музикални колектива, които са изнесли 69 представления, посетени от 17 хил. зрители През 2021 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Стара Загора са 3, като броят им остава непроменен спрямо предходната година. Фондът към 31.12. се състои от 1 016.9 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90.7%. (922.5 хил.) Регистрираните читатели са  8 830, което е с 6.1% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията  нарастват с 9.2 % и достигат 155.7 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 194.2 хил., което представлява 19.1% от общия библиотечен фонд.
stz24.com