Община Стара Загора обяви процедура за допълнително набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплек

Написано на 05/08/2022
stz24.com


Община Стара Загора обяви процедура за допълнително набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи Позициите са за социален работник, психолог, логопед, педагог, образователен ромски медиатор, медицинска сестра и педиатър. Обявените работни места за във връзк с изпълнение на проект Проект № BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“.  Днес Община Стара Загора обяви процедура за допълнително набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в селата Калояновец, Братя Кунчеви и Хан Аспарухово. Позициите са за социален работник, психолог, логопед, педагог (2 щ. дл.), образователен ромски медиатор (2 щ. дл.), медицинска сестра и педиатър. Обявените работни места за във връзка с изпълнение на проект Проект № BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“.   (starazagora.bg) Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и Хан Аспарухово. Основната целева група са деца в ранна детска възраст – от 0 до 6 години, от уязвими групи, предимно от ромски етнос и техните родители. Чрез заложените проектни дейности се цели ограничаването на потомствената бедност като се обхващат всички важни сфери на живот, които могат да подпомогнат развитието на децата и да им осигурят по-добър старт в живота - допълнителни здравни грижи, социални услуги, образование, предоставяне на правна помощ и подкрепа за родителите, дейности, насочени към повишаване на техния родителски капацитет, дейности за активно социално включване на общността. Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 26.08.2022 г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 707 или стая 708. Тел. за контакт 042/614 892; 042/614 868
stz24.com