Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 9 септември, петък

Написано на 09/09/2022
Община Стара Загора


Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 9 септември, петък.

1 ул. „Св.Отец Паисий“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло Море“
2 ул. „Цар Иван Асен“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло Море“
3 ул. „Бяло Море“ от ул. „Анастасия Тошева“ до ул. „Хаджи Д.Асенов“

4 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от бул. „Славянски“ до ул. „Герасим Папазчев“
5 бул. „Руски“ от бул. „Славянски“ до ул. „Герасим Папазчев“
6 ул. „Герасим Папазчев“ от ул. „Хаджи Д.Асенов“ до бул. „Руски“
7 Паркинг на ЖП-гара

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Община Стара Загора