Районна прокуратура разпореди извършването на проверка за незаконна сеч в Старозагорско

Написано на 13/09/2022
stz24.com


Районна прокуратура разпореди извършването на проверка за незаконна сеч в Старозагорско Необходимостта от извършване на проверките е в изпълнение на правомощията на прокуратурата по „Надзор за законност, защита на обществения ред и правата на гражданите“.  Вчера Районна прокуратура – Стара Загора се самосезира във връзка с наводнението в няколко села в района на община Карлово, граничеща с община Казанлък и посочените по долу общини, като една от причините за него може да е незаконна сеч на дървесина в планинските терени. Необходимостта от извършване на проверките е в изпълнение на правомощията на прокуратурата по „Надзор за законност, защита на обществения ред и правата на гражданите“. Районна прокуратура – Стара Загора разпореди на Регионална дирекция по горите, гр. Стара Загора, извършването на проверка на дейността на фирмите, добиващи дървесина в района на общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. Следва да се установи има ли случаи на добив на дървесина извън определените участъци и без съответното разрешително, или след издадено такова, но извън разрешените количества и определените участъци и др. Ще се установява дали  са предприети мерки за недопускането на нарушения в бъдеще и за санкциониране на извършителите.  Проверките следва да се извършат от длъжностни лица от Регионална дирекция по горите, гр. Стара Загора, и съответните горски стопанства към РДГ на територията на петте общини. След приключване им Районна прокуратура – Стара Загора ще изиска обобщена писмена информация относно: да се установи от началото месец януари  2022 г. до настоящия момент има ли констатирани случаи на добив на дървесина без съответното разрешително или след издадено такова, но извън разрешените количества. да се установи за същия период има  ли случаи на добив на дървесина извън определените участъци. вследствие на извършената проверка и  констатиране на други нарушения от страна на добиващите фирми, да се посочи какви санкции и мерки са предприети за недопускането им в бъдеще. при проверката да се следи  за осъществени състави на престъпления по чл.235 от НК - незаконна сеч на дървесина. Срока за приключване на проверката е двумесечен.
stz24.com