Стойностите за фини прахови частици в землището на сeло Ракитница вече са в норма

Написано на 14/11/2022
starozagorci.com


Завърши 72-часовото замерване на качеството на атмосферния въздух заради пожара на депото в землището на с. Ракитница. От  мобилна автоматична станция (МАС) на Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция за околна среда – Пловдив, беше проследено качеството на атмосферния въздух по 10 показателя.

Както РИОСВ – Стара Загора съобщи в спешен порядък, в първите две денонощия на замерването беше превишена единствено средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10). През последните 24 часа на замерването стойността на показателя фини прахови частици вече е в норма.

Паралелно със 72-часовото измерване с МАС, Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция за околна среда – Стара Загора, извърши допълнително две замервания с GAZMET по още 16 допълнителни показатели в селата Ракитница и Кирилово. И при двете измервания не бяха установени превишения на нормите по контролираните показатели.

starozagorci.com