22 678 ученици от 24 страни участваха в есенния кръг на Математика без граници

Написано на 14/11/2022
dolap.bg


22 678 ученици от 24 страни участваха в есенния кръг на Математика без граници

 

Приключи есенният кръг на 10-то издание на турнира Математика без граници..

В него участваха 22 678 ученици от 24 страни: Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Индонезия, Казахстан, Канада, Китай, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, Република Северна Македония, Сингапур, Словения, Сърбия, Тайван, Турция, Узбекистан, Украйна, Филипините и Черна гора.

Ако в изписването на имената си намирате грешка, моля да се обръщате към училищните организатори. Очакваме те да извършат корекцията в протокола си и да ни уведомят за това в срок до 14 ноември 2022 година.

Сертификатите за всички участници и медалите на победителите ще изпратим до училищата и образователните центрове, където участниците са се състезавали.

Желаем на всички здраве и успешна подготовка за следващите етапи на турнира!

От екипа на МБГ

MWB Autumn Round Results

Dear friends of Mathematics,

The autumn round of the Mathematics Without Borders Tournament is coming to an end.

22678 students from 24 countries took part in it: Afghanistan, Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Canada, China, Estonia, Indonesia, Kazakhstan, Malta, Montenegro, Nigeria, Romania, Russia, North Macedonia, the Philippines, Singapore, Slovenia, Serbia, Taiwan, Turkey, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam.

We will send certificates for all participants and the winners’ medals to the schools and education centres where the participants competed.

Please direct all questions regarding the participation in the winter round and in the upcoming spring round to the regional/school organisers.

We wish everyone good health and successful preparation for the next rounds of the tournament!

MWB Team

Результаты осеннего этапа турнира

Дорогие друзья математики,

Осенний этап турнира „Математика без границ“ подходит к концу.

В нем приняли участие 22 678 учащиеся из 24 стран: Афганистан, Австралия, Азербайджан, Болгария, Вьетнам, Канада, Китай, Эстония, Индонезия, Казахстан, Мальта, Нигерия, Россия, Румыния, Северная Македония, Словения, Сербия, Сингапур, Тайвань, Турция, Украина, Узбекистан, Филиппины и Черногория.

Мы отправим сертификаты для всех участников и медали победителей в школы и образовательные центры, где соревновались участники.

По всем вопросам о турнире обращайтесь к школьным/региональным координаторам.

Желаем всем крепкого здоровья и успешной подготовки к следующим этапам турнира!

Команда МБГ