Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 15 ноември, вторник.

Написано на 15/11/2022
Община Стара Загора


Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 15 ноември, вторник.

1 Кв. „ Железник – голям “  Вътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен

Община Стара Загора