Определени са местата за коледните и новогодишни базари в Стара Загора

Написано на 16/11/2022
stz24.com


Определени са местата за коледните и новогодишни базари в Стара Загора В централната част на града, южно от Музея на религиите ще бъдат разположени 6 дървени къщички. Определени са и места на тротоарната площадка пред магазин "Боруй", пред читалище "Св. Климент Охридски", пред бившия магазин "Битова химия", както и пред Младежкия дом. Базари могат да се разположат и на територията на кв. "Три чучура-север", кв. "Железник" и кв. "Зора".  Днес Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени местата за коледните и новогодишни базари в Стара Загора. Те се организират за периода от 1 декември до 2 януари.  В централната част на града, южно от Музея на религиите, ще бъдат разположени 6 дървени къщички. Определени са и места на тротоарната площадка пред магазин "Боруй", пред читалище "Св. Климент Охридски", пред бившия магазин "Битова химия", както и пред Младежкия дом. Базари могат да се разположат и на територията на кв. "Три чучура-север", кв. "Железник" и кв. "Зора". На територията на коледните и новогодишни базари се разрешава продажба само на коледни украса и играчки. Забранява се територията на коледните и новогодишни базари продажба на: цигари и алкохолни напитки, пиротехнически изделия и взривни вещества, конфекция, трикотаж, бельо и промишлени стоки. Определени са и места за продажба на коледни елхи на територията на Стара Загора. Заявления за участие в коледните и новогодишни базари да се приемат от 8.30ч. на 21.11.2022 г. до 17.30 ч. на 25.11.2022г. /вкл./ в административните бюра.   
stz24.com