Обявява се грипна епидемия за област Стара Загора.

Написано на 17/01/2023
РЗИ – Стара Загора


През последната седмица 09.01.2023 г. – 15.01.2023 г. се наблюдава интензивен епидемичен процес от Остри респираторни заболявания със заболяемост 317,01 на 10 000 души население.

https://grippe.gateway.bg/cache/graph/user_55/monitoring-d132-b1664744400-e1684616400.png?t=1673876340

Висока заболяемост се регистрира сред  възрастови групи от 0-4 и от 5-14 години.

Въз основа на тези данни със Заповед на Директора на РЗИ - Стара Загора от 17.01.2023г. се обявява грипна епидемия за област Стара Загора.

С оглед прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и Грип сред учениците, РЗИ - Стара Загора предложи на РУО – Стара Загора преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора  за периода 18.01.2023 г. – 23.01.2023 г. включително.

По време на грипната епидемия в област Стара Загора се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;
  2. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в АПМП;
  3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения. Допускат се изключения в ситуации на терминално болни.
  4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като деца със симптоми на остри инфекциозни заболявания не се допускат в детското заведение. Недопускане до работа на заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. и  проветряване на помещенията на всеки час;
  5. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.;
  6. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба;
  7. Преустановяване на посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти, за лица под 16 години без придружител.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА

Директор на РЗИ – Стара Загора