Ремонтът на гарата в Стара Загора приключва през април?

Написано на 19/01/2023
stz24.com


Ремонтът на гарата в Стара Загора приключва през април? "Договорът беше подписан през 2019 г, но обективни и субективни причини забавиха изпълнението му. Наложиха се и промени в проекта , тъй като първоначално в него не беше включен ремонтът на предгаровия площад. За забавянето на изпълнителите са наложени неустойки в размер на 120 000 лв", уточняват в писмен отговор от НКЖИ.  Днес Очакванията са реконструкцията на жп гара Стара Загора да приключи през април, т.г., обясниха от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в отговор на журналистическо питане на stz24.com. "Договорът беше подписан през 2019 г, но обективни и субективни причини забавиха изпълнението му. Наложиха се и промени в проекта , тъй като първоначално в него не беше  включен ремонтът на предгаровия площад. За забавянето на изпълнителите са наложени неустойки в размер на 120 000 лв", уточняват в писмен отговор от НКЖИ. "С изпълнението на този проект съществуващата инфраструктура ще бъде модернизирана и ще отговаря на европейските стандарти в железопътния транспорт. Ще се подобри организацията на обслужване в гарата и ще бъдат създадени необходимите удобства и комфорт за пътниците. Също така ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще се подменят всички инсталации, стенни, подови и таванни покрития, нови фасади и ще бъде изградена нова климатизация", посочват още от НКЖИ. Проектът "Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор" се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 година.". Символична първа копка за ремонта на гаровия комплекс бе направена на 28 юли 2020 г.  Автор: Светла Тенева
stz24.com