Обявена е свободна позиция за длъжността "старши специалист" в отдел "Кадастър и регулация" в Община Стара Загора

Написано на 20/01/2023
stz24.com


Обявена е свободна позиция за длъжността "старши специалист" в отдел "Кадастър и регулация" в Община Стара Загора Минимални изисквания за заемане на длъжността: средно професионално образование (специалност от строителен техникум), минимум една година професионален опит. Допълнителни умения: компютърна грамотност.  Днес Обявен е подбор на документи за длъжността "старши специалист", отдел "Кадастър и регулация" в дирекция "Строителство и инвестиции" в Община Стара Загора. Минимални изисквания за заемане на длъжността: средно професионално образование (специалност от строителен техникум), минимум една година професионален опит. Допълнителни умения: компютърна грамотност. Документи се приемат до 7 февруари в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631. Необходими документи: Автобиография/СV. Копие от диплом за завършено средно образование по изискваната специалност. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.
stz24.com