Резултати от проверка на "УМБАЛ "Проф. д- Стоян Киркови"" в Стара Загора във връзка с преглед на дете

Написано на 25/01/2023
УМБАЛ "Проф. д- Стоян Киркови"


Във връзка с наличието на публикация, касаеща хоспитализация на дете в Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, след извършена проверка се установи следното:

Детето е било прегледано от лекар в друго лечебно заведение, където към момента на напускане на кабинета е получило гърч, което е наложило транспортирането му до УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. Транспортирано е от екип на Спешен център до Клиниката по инфекциозни болести с поставена кислородна маска.

Прегледано е от лекар специалист по инфекциозни болести и е предложена хоспитализация. Настанено е в единственото налично свободно за денонощието помещение до получаване на резултатите. Изследванията в т.ч. и направеният РСР тест доказват инфекция от грип. Всяка терапия и диагностични подходи предварително са били внимателно обяснени на родителя от лекуващия лекар. На следващия ден детето и майката са настанени в освободена болнична стая.

Независимо от претоварената дейност на екипите от Клиниката по инфекциозни болести и заетостта на леглата, на детето е оказана адекватна, своевременна лекарска помощ и в момента същото провежда терапия в лечебното заведение.

УМБАЛ "Проф. д- Стоян Киркови" - проф. д-р Йовчо Йовчев