Отговор от болница "Тракия" в Стара Загора във връзка с преглед на дете

Написано на 25/01/2023
stz24.com


Отговор от болница "Тракия" в Стара Загора във връзка с преглед на дете На 22.01.2023 г. към 12:00 ч. е прегледано дете на 1г. 7 м. възраст в Спешно приемно отделение на МБАЛ „Тракия“ по повод на фебрилитет над 39 С, гърч и ентероколитни прояви.  Вчера Отговор на Началника на детско отделение  в болница „Тракия“ и дежурният педиатър, по повод прегледаното на 22.01.23.г. с фебрилитет над 39 С, гърч и ентероколитни прояви. На 22.01.2023 г. към 12:00 ч. е прегледано дете на 1г. 7 м. възраст в Спешно приемно отделение на МБАЛ „Тракия“ по повод на фебрилитет над 39 С, гърч и ентероколитни прояви. Осъществен е преглед от специалист с оценка състоянието на детето и e приложено антипиретично, антиконвулсивно и противоедемно лечение. След овладяване на спешното състояние на детето на родителите е обяснено, че анамнестични и клинични данни  насочват за  заболяване с инфекциозен причинител, което налага транспортиране до единствената в областта  Клиниката по инфекциозни болести. Спешен екип от болница „Тракия“ транспортира детето с реанимобил на болница „Тракия“, до клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“АД за продължаване на лечебнодиагностичния процес. Родителите са информирани от дежурния екип за състоянието на пациента и необходимостта от хоспитализация. На детето е оказана спешна и адекватна специализирана медицинска помощ. Съобщение от проф. Йовчо Йовчев относно хоспитализация на дете в Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"  Отговорът на болницата е във връзка с пост на майка от Стара Загора, публикуван в социалните мрежи. Тя разказва, че е потърсила лекарска помощ за детето си, което е на година и седем месеца, в две болници в града, но не е попаднала на адекватно лечение.
stz24.com