Подготвят се промени за уеднаквяване практиката за отчитане на дистанционните водомери

Написано на 25/01/2023
stz24.com


Подготвят се промени за уеднаквяване практиката за отчитане на дистанционните водомери Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.  Вчера Предстои сформиране на междуведомствена работна група за подготовка на нормативни промени в посока уеднаквяване практиката за отчитане на дистанционните индивидуални водомери за топла и студена вода. Ще се разглежда възможността за използване на софтуери, за да може данните от тях да могат да се използват както от ВиК операторите, така и от топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Той напомни, че по Закона за енергетиката е предвидено до 1 януари 2027 г. индивидуалните водомери за топла вода да бъдат заменени с такива, които имат възможност за дистанционен отчет. Водомерите за топла вода се отчитат от топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство, за да се изчисли изразходваната топлинна енергия за подгряване на водата. По същите водомери ВиК операторите отчитат изразходваната вода от потребителите като количество. Министърът напомни, че цената на водата не се формира от МРРБ, но изтъкна, че ВиК секторът се нуждае от много по-сериозно планиране и задълбочен анализ на проблемите. Тези проблеми, които има да се решават във ВиК сектора, според мен са проблеми, които следва да ги решава НС с помощта на регионален министър, каза Шишков. При това положение, след като очевидно се очертава следващ служебен кабинет, ще бъдат започнати действия в тази посока, допълни министърът. Източник: БТА
stz24.bg