ЕС изготви план с цел да спре намаляването на популацията на пчелите

Написано на 18/03/2023
sinoptik.bg


Един на всеки 10 вида пчели и пеперуди и един на всеки три вида летателни мухи е застрашена от изчезване, сочи ново проучване.

Седемгодишен план, представен от ЕС, ще увеличи мониторинга на насекомите в 27-е държави-членки, като има за цел да спре намаляването на популацията на опрашители, които са от решаващо значение за повечето култури и диви цветя.

Интензивното земеделие с пестициди, замърсяването, инвазивните чужди видове, патогените и изменението на климата са сред заплахите, пред които са изправени опрашващите насекоми.

Европейският парламент и Съветът, представляващи правителствата на ЕС, ще трябва да одобрят плана. След това членовете на ЕС ще трябва да идентифицират конкретните мерки за защита на опрашителите до 2030 г., което ще бъде законово изискване съгласно Закона за възстановяване на природата на ЕС.

Планът е ревизия на инициатива от 2018 г., която се стреми да подобри познанията и обществената осведоменост. ЕС също така ограничи употребата на три неоникотиноидни пестицида, които представляват висок риск за пчелите.

Изследване обаче установи, че настоящите мерки не са достатъчни, за да обърнат спада.

sinoptik.bg