Общинският съвет в Стара Загора ще проведе извънредно заседание

Написано на 23/05/2023
stz24.com


Общинският съвет в Стара Загора ще проведе извънредно заседание. 50 са точките в дневния ред на заседанието, което започва в 9 часа. ОбС трябва да даде съгласие  на община Стара Загора за кандидатствание и  осигуряване  на устойчивост в предложение на изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на общежитие към Спортно училище „Тодор Каблешков, град Стара Загора“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“. Съветниците трябва да гласуват и предложение за приемане на годишните финансови отчети за 2022г. на общинските търговски дружества със 100% общинско участие в капитала  и разпределение на печалбата. Ще се обсъжда и точката за освобождаване от заплащане на входна такса за посещение в Зоопарк Стара Загора и такса за участие в образователни програми за деца от 4 до 18 за 1 юни 2023 г. - Международен ден на детето.
stz24.com