Тракийски университет откри приема за магистърските специалности

Написано на 05/09/2023
dolap.bg


Тракийски университет откри приема за магистърските специалности

 

На 1.9.2023 г. от 10 ч. на Западния вход на Ректората се проведе официалното откриване на приема за магистърските специалности в Тракийския университет – Стара Загора.
До 29.09.2023 г. бъдещите кандидат-магистри имат възможност да подадат своите документи на място в Ректората на Тракийския университет, както и онлайн посредством електронен формуляр на сайта на университета на следния адрес: https://shorturl.at/rxJQ7
Документи се приемат и във Факултета по техника и технологии в град Ямбол.
Първите петима кандидат-магистри бяха посрещнати със специален подарък от проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебната и информационната дейност.
Тази година кандидат-магистрите имат възможността да избират от близо 70 утвърдени и нови специалности след завършено висше образование. Първите петима желаещи да подадат документите си за кандидатстване бяха Йълдъз Тахирова, Тодорка Новкова и Румяна Вълчева за специалност “Управление на здравните грижи”, както и Айлин Мюмюн и Памела Краева за специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.
До 13 часа на първия ден бяха подадени над 50 заявления за кандидатстване.
dolap.bg