Удължава се срокът на процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Стара Загора

Написано на 05/09/2023
Община Стара Загора


Удължава се срокът на процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Стара Загора

Общински съвет Стара Загора удължава срокът на процедурата за определяне на 40 души - кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Стара Загора, за предстоящия мандат 2024 г. - 2028 г. В сайта на Община Стара Загора, раздел Общински съвет, са публикувани изискванията към бъдещите заседатели, както и необходимата документация за кандидатстване. Тя се приема в Деловодство на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, а срокът е удължен от 05.09.2023 г. до 10.10.2023 г. включително.

Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани, на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд Стара Загора, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания. Важно условие за допускане до процедурата е и да не са заседатели в друг съд.

В изискванията е записано още, че не трябва да са общински съветници от съответния съдебен район, да не са част от ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели и да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗДВ ще се публикуват на интернет страницата на Общински съвет Стара Загора най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

Община Стара Загора