Ще ни преглеждат от разстояние, предвиждат промени в Закона за здравето

Написано на 11/09/2023
pariteni.bg


Нови задължения за пациента, предвиждат една част от промените в Закона за здравето, внесени от депутати в Народното събрание.

Те задължават пациентът, когато потърси медицинска помощ, да предостави достъп на лекарите до зялата информация за неговото здравно състояние. Освен това пациентът трябва задължително да спазва предписанията на лекаря. Пациентът трябва да участва в профилактични дейности, да не прилага заплахи или насилие към медицинските специалисти.  
Това може да става от завършили „Медицина“ или „Дентална медицина“, както у нас, така  и в чужбина. Извършващите онлайн консултации ще трябва да се регистрират със заявление в регионалната здравна инспекция, пише още в документа. Всеки пациент пък ще дава информирано съгласие за такова лечение и ще трябва да предостави достъп до цялата здравна информация, касаеща неговото здравословно състояние.

Ако пациентът е недоволен, може да подаде жалба до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, пише още в проектозакона.

В законопроекта се насърчава оказването на първа помощ при инцидент. Предвидено е да не бъдат наказвани хората, оказали първа помощ по време или след инцидент до пристигането на медиците.
pariteni.bg