Избират Млад Омбудсман на Млада Загора

Написано на 13/11/2023
stz24.com


Избират Млад Омбудсман на Млада Загора Изборът на Млад омбудсман и негов заместник ще се състои на 15 ноември (сряда ) от 17 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески".  Вчера За поредна година, Старозагорският омбудсман организира избор на Млад омбудсман на Млада Загора за мандат 2023-2024 година.  В конкурса имаха възможност да се включат  всички млади хора, интересуващи се от обществения живот и искащи да помагат за разрешаването на значими проблеми и казуси. Документите се приемаха до края на октомври. Изборът на Млад омбудсман и негов заместник ще се състои на 15 ноември (сряда ) от 17 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески".  Сред задачите на Младия омбудсман са да съдейства за защита на правата и интересите на учащите се и младежта в отношенията им с образователните институции и младежките структури в региона; да се ангажира пряко и да се запознава с актуалните проблеми на младежта, като приема жалби и сигнали, проверява, съдейства и посредничи между страните за уреждане на възникналите спорове. В своята дейност Младият омбудсман и неговият заместник се ръководят от следните основни принципи: 1.честност, откритост, безпристрастност и справедливост; 2.ефикасност и ефективност; 3.отзивчивост и етичност; 4.върховенство на закона и гарантирана защита на правата на младите хора.
stz24.com