Втори репатратор ще премества неправилно паркиралите МПС в Стара Загора

Написано на 31/01/2024
Община Стара Загора


Втори репатратор ще премества неправилно паркиралите МПС в Стара Загора

Община Стара Загора закупи втори специализиран автомобил за принудително преместване при изпълнение на контролните функции по спазването на правилата за паркиране от водачите на ППС. Репатраторът е с по-високи технически възможности за вдигане на автомобили над - 2,5 тона.

За изминалата 2023 година малко над 1900 са репатрираните автомобили на територията на община Стара Загора. Наложени са над 12 200 глоби с фиш за санкциониране на недобросъвестни водачи.

Община Стара Загора