В Стара Загора обявяват публичен търг за отдаване под наем на обекти

Написано на 31/01/2024
stz24.com


В Стара Загора обявяват публичен търг за отдаване под наем на обекти на Централен пазар, микропазари и пазар "Васил Шаханов" Търгът ще се проведе на 29.02.2024 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул. "Пазарска" № 4. Заповедта е от 25 януари.  Днес Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар, микропазари и покрит пазар "Васил Шаханов" по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 29.02.2024 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул. "Пазарска" № 4. Заповедта е от 25 януари. obyava_targ_29-02-2024.pdf (starazagora.bg) Договорите ще бъдат сключени за срок от 5 /пет/ години и влизат в сила от датата на подписването им.
stz24.com