Шест предложения ще разгледат общинските съветници в Стара Загора на извъндредно заседание през февруари

Написано на 12/02/2024
Община Стара Загора


Шест предложения ще разгледат общинските съветници в Стара Загора на извъндредно заседание през февруари

 

Общо шест са предложенията, които ще бъдат разгледани на предстоящата сесия на Общинския съвет в Стара Загора на 13 февруари. Извънредното заседание ще започне в 10.00 часа в зала „П. Р. Славейков“ в Общинска администрация. Това обяви председателят на ОбС Ивета Лазарова на пресконференция днес. Част от дневния ред на старейшините за гласуване е Програмата за управление на Община Стара Загора за мандат 2023-2027 година, Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, даване на съгласие за реализиране на проект за основен ремонт на лекоатлетическа писта на тренировъчен стадион „Берое“, приемане на тазгодишния бюджет, промени в структурата на Общинска администрация, както и избор на управител на „Диагностично-консултативен център – I Стара Загора“ ЕООД.

Пред медиите, по проектобюджета на Общината за настоящата година подробности даде общинският съветник и председател на ресорната постоянна комисия към ОбС Емил Христов. „Бюджетът е балансиран и е най-висок, в сравнение с всички, които сме имали до този момент в Стара Загора“, коментира Христов. 

Общата рамка на предложения бюджет е в размер на 255 237 216 лева, като 4 282 417 лева са от Европейски програми. За държавни дейности сумата е 168 749 514 лева, а за местни дейности - 78 425 540 лева и 3 780 445 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Текущият бюджет е близо 225 млн. лв., а Капиталовият  е малко над 25 млн. лв., стана ясно от думите му. 

„Тези 67% за държавни делегирани дейности говорят за намаляване на собствените ни приходи. Това е тревожно и зависи изцяло от политиката на държавно ниво. В това число се налага да се мисли все повече в посока държавна финансова децентрализация. Предложението на Националното сдружение на общините в Република България е 2% от платените суми от жителите към държавата да остават в полза на конкретните общини. За Стара Загора това би означавало около 20 млн. лева допълнителен приход към 2022 г.“, допълни още председателят на ПК по бюджет и финанси.  Той подчерта, че кметът Живко Тодоров и екипа му са се срещнали с всички политически групи в местния парламент. По време на разговорите са били дадени добри предложения, а атмосферата е била ползотворна за конструктивен диалог. „Да, не всички ще подкрепят така направения проект за бюджет, но всеки има право да има свое мнение и виждане“, сподели още Христов.

През три етапа е преминал конкурсът за избор на управител на общинското дружество „Диагностично-консултативен център – I Стара Загора“, като двама кандидати са предали своите документи за участие - д-р Георги Любомиров Лисичков и д-р Станимир Димитров Андонов. Това обяви председателят на ОбС Ивета Лазарова. Те са представили пред съответната комисия необходимите програми за развитие и управление на дружеството, като с по-висок брой точки е класиран д-р Андонов. Той е допуснат и до последния – трети, етап – събеседване. Предстои на 13 февруари Общинският съвет да гласува предложението на Комисията по избор на управител, която бе с председател общинския съветник Недко Кузманов. 

Община Стара Загора