Д-р Стоянка Коева представя книга за делото и живота на Теофано Попова

Написано на 20/03/2024
Община Стара Загора


Д-р Стоянка Коева представя  книга за делото и живота на Теофано Попова

На 20 март, от 17:30 ч. в Конферентната зала на РИМ-Стара Загора, ще бъде представена книгата на д.п.н. Стоянка Коева "Теофано Попова. Обществено-педагогически поглед към живота и делото на легендарната народна учителка". Авторът проучва делото и живота на учителката в продължение на 10 години.

Книгата проследява дейността на Теофано Попова. По нейна инициатива през 1899 г. в Стара Загора се учредява благотворително дружество „Добрий Самарянин“. То поддържа сиропиталище, старопиталище и подпомага материално и морално социално слаби хора. Най-големият дарител на дружеството е  Теофано Попова, която след смъртта на втория си син Васил Попов, завещава семейния чифлик в с. Малко Кадиево, Старозагорско, оценяван на стойност 2 млн. лв. Имотът се управлява от настоятелство (ефория). Земите на чифлика осигуряват хранителни продукти и парични постъпления за издръжката на двата дома.

Стоянка Коева е доктор на педагогическите науки. Родена е в с. Планиново, Тополовградско. Завършва педагогическото училище в гр. Стара Загора. След това е учител в Родопите и дружинен ръководител в гр. Стара Загора. През 1967 г. завършва специалност Педагогика в СУ “Св. Климент Охриски” гр. София. Изследванията и публикациите ѝ в са в областта на професионалното усъвършенстване на учителите, възпитанието на учениците, историята на българското образование, приемственост на поколенията.

Община Стара Загора