Регионална среща на социално отговорните работодатели организират в Стара Загора

Написано на 21/03/2024
Община Стара Загора


Регионална среща на социално отговорните работодатели организират в Стара Загора

На 9 април, в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ списание ENTERPRISE и Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР) организират Регионална среща на социално отговорните работодатели. Официалното откриване е предвидено за 13.30 часа.

Целта на срещата е да бъдат дискутирани темите за корпоративната социална отговорност и ползите за бизнеса и обществото, партньорството между институциите, работодателите, хората с увреждания, техните възможности и потребности. Ще се обсъдят възможностите за развитие на условията в България за реализиране на социална отговорност, развитие на успешни практики, осигуряване на съвременни модели на приобщаваща заетост и по-добър живот за хората.

По време на събитието участие ще вземат представители на Министерство на труда  и социалната политика, Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес, Община Стара Загора, Национална асоциация на социално отговорните работодатели, БТПП, работодатели, експерти и представители на други организации и заинтересовани страни.

Регистрация за събитието и цялата програма може да намерите на https://regionalmeetups.enterprise.bg/stara-zagora/.

Община Стара Загора