51.4% от всички реализирани нощувки в Старозагорско през януари са в хотели с 4 и 5 звезди

Написано на 22/03/2024
stz24.com


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2024 г. в област Стара Загора е 45 448, или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 23 381 или 51.4% от всички реализирани нощувки. Това сочи анализът на отдел "Статистически изследвания - Стара Загора" в Териториално статистическо бюро - Югоизток. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2024 година са 17 757, или с 0.4% повече в сравнение със същия месец на 2023 година. От всички пренощували лица 93.2% са български граждани, като по-голямата част от тях (58.1%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 211, като 56.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2024 г. е 31.8%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (44.6%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 2.7 процентни пункта.Приходите от нощувки през януари 2024 г. в област Стара Загора достигат 3 536.9 хил. лв., като 3 180.4 хил. лв. са от български граждани, а 356.5 хил. лв. - от чужди граждани.
 

stz24.com