От 03.04.2024г. започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от СТ 2001 ТК до СТ 3000 ТК

Написано на 03/04/2024
ОДМВР Стара Загора


 

От 03.04.2024г. започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от СТ 2001 ТК до СТ 3000 ТК

 

В сектор „Пътна полиция“ гражданите могат да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“.

Уведомяваме гражданите, че услугата е достъпна чрез Портала за електронни административни услуги, където може да бъде заявена по електронен път, при което гражданите, притежаващи валиден КЕП /квалифициран електронен подпис/, могат да подават заявление за табели с регистрационен номер по избор, по реда публикуван на интернет страницата на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg.