Свободни работни места в Стара Загора

Написано на 28/04/2024
stz24.com


АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СТАРА ЗАГОРА   26.04.2024 година  

1.    РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ          1 главен счетоводител        1 инженер, производство        1 лекар, образна диагностика        1 акушерка        1 специалист, продажби с немски език        1 специалист, труд и работна заплата   

2.    РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ         30 служител, запитвания       40 работник, повърхностна обработка на дърво       10 машинни оператори       10 заварчик       2 работник, ремонт на точни уреди       20 ресторантски служители       2  обслужващ, бензиностанция       2 снабдител, доставчик       10 зареждачи       20 лични и социални асистенти       8 санитари       1 администратор, хотел       1 шофьор, лекотоварен автомобил       3 шивачи       1 гладач
 

stz24.com