121 деца са класирани в яслените групи в Стара Загора

Написано на 08/05/2024
Община Стара Загора


В листата на чакащите остават 112 малчугани, следващият прием ще бъде в началото на юли
 

 

 

От Община Стара Загора оповестиха резултатите от майското класиране за прием на деца в яслените групи на територията на общината.

Класиранията се правят през месец от началото на годината при наличието на свободни места, а най-голям брой места традиционно се освобождават в началото на септември, когато малчуганите постъпват в първа група на детската градина.

 

125 свободни места бяха обявени за майското класиране, припомни г-жа Антония Тодорова, началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Стара Загора. Тя оповести, че са класирани 121 деца, а некласираните (чакащи) са 112 на брой. След майското класиране са останали само 4 свободни места и те са в Детска ясла № 12 „Боровец“. Макар че родителите принципно предпочитат детски заведения в центъра на Стара Загора, битовите условия в тази ясла са чудесни, в нея разполагат с физкултурен салон и въздухът е определено по-чист, тъй като е отдалечена от по-засиления автомобилен трафик.

 

Следващото класиране ще бъде в началото на месец юли. То ще бъде публикувано на сайта на Община Стара Загора в системата за централизирано електронно класиране за прием на деца.

 

Община Стара Загора