В две детски градини в Стара Загора започна мащабен ремонт, очаква се стартиране и в трета

Написано на 03/06/2024
Община Стара Загора


В момента тече процесът по подготовка на пребазиране  

През 2024 г. в община Стара Загора започват ремонтни дейности в три детски градини - ДГ № 31 „Слънце“ и ДГ № 33 „Люляк“ и ДГ №66 „Детски рай“. 

Дейностите в две от тях - ДГ № 31 и № 33, вече са стартирали като групите, които са 10, са пребазирани съответно в ДГ 24 “Радост”, ДГ 1 “Звънче” и ДГ 68 “Патиланско царство”. Ремонтните дейности се изпълняват в срок, а за децата от ДГ “Слънце”  е осигурен транспорт от Община Стара Загора.  

До края на месец юни ще стане ясно и къде ще бъдат преместени групите от ДГ №66 „Детски рай“ . Експерти от отдел “Образование и младежки дейности” осъществяват обход на възможни помещения, които да бъдат най-оптималния вариант, тъй като на територията на община Стара Загора няма свободни детски градини.  

Предстоят срещи и с директори, възпитатели и помощник-възпитатели, както и с родители, за да се изберат помещения, предоставящи нормален учебен процес, като се минимализира неудобството от пребазирането. Смяна или замяна на персонал няма да има в нито една детска градина, а групите и учителите ще се запазват в същия състав.  

След изпълнението на ремонтите, детските заведения ще придобият изцяло нов облик с модерно и съвременно оборудване, а в ДГ №66 „Детски рай“  ще бъде изграден и чисто нов физкултурен салон.  

Община Стара Загора