Старозагорските общински съветници заседаваха извънредно

Написано на 07/06/2024
bnr.bg


Общинският съвет на Стара Загора проведе извънредно заседание с две точки в дневния ред.  

Едната точка касае обявяване в частна общинска собственост на 2 300 кв.м. от парцел с обща площ близо 104 000 кв.м., който по план е за спортен комплекс. Предложението, внесено от кмета Живко Тодоров, е във връзка със депозирани в Община Стара Загора заявления от „Металик“ АД. 

Точката предизвика пререкания в залата, защото общинските съветници на една от групите настояха да се изясни кое налага тази точка да бъде гледана извънредно. Председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова обясни, че става въпрос за изграждане на онкологично отделение към една от частните болници в града. 

"Знаете, че общинският онкологичен център в Стара Загора обслужва болни не само от нашата област, но и от съседните. И с този висок ръст на онкозаболявания, мисля че изграждането на допълнително такова заведение е огромен плюс както за нашата област, така и за другите около нас", заяви Лазарова.      

Предложението беше прието с 38 гласа "за" и 5 "против". 

По втора точка от заседанието общинските съветници гласуваха промяна на представителите на Националната компания "Индустриални зони" в комисията за провеждане на конкурс за подбор на членове на Съвета на директорите на „Индустриална зона Загоре“ АД. Първото заседание на комисията за номиниране на кандидатите за изпълнителен директор на „Индустриална зона Загоре“ АД е насрочено за утре - 7 юни. 

Извънреднато заседание на старозагорските общински съветници се проведе в залата на РБ "Захарий Княжески", защото общинската зала е заета с изборни книжа. 

bnr.bg