Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 25.06. до 28.06

Написано на 26/06/2024
Община Старя Загора


Понеделник/Вторник 25.06.2024 год.

1

ул. „Генерал Гурко“

от  бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

до ул. „ Подполковник Калитин“

2

ул. „Света Богородица“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „П.Р.Славейков“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул.“ Св. Климент Охридски“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

8

ул. „Българско опълчение“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

9

ул. „Антон Марчин“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

10

ул. „ Подполковник Калитин“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

11

ул. „ Стефан Сливков“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

12

ул. „Христо Ботев“

от  бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

 до  ул. „Ангел Кънчев“

Вторник/Сряда 26.06.2024 год.

1

ул. „П.Р.Славейков“

от  ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

2

ул. „Свети Кирил и Методий“

от  ул. „Христо Ботев“

до  ул. „Братя Жекови“

3

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Христо Ботев““

до ул. „Братя Жекови“

4

ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Христо Ботев““

до ул. „Братя Жекови“

5

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Христо Ботев““

до ул. „Братя Жекови“

6

ул. „Българско опълчение“

от  ул. „Христо Ботев““

до бул. „Славянски“

7

ул. „Антон Марчин“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Славянски“

8

ул. „ Подполковник Калитин“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Славянски“

9

ул. „Братя Жекови“

от бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев““

10

ул. „П.Р.Славейков“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

11

ул. „Свети Кирил и Методий“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

12

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

13

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

 

Сряда/Четвъртък 27.06.2024 год.

1

бул. „Славянски“

 от бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

до бул. „Никола Петков“

2

бул. „Никола Петков“

бул. „Славянски“

СБА

Четвъртък/Петък 28.06.2024 год.

1

  бул„ Крайречен“

от ул.

до

           

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Община Стара Загора