Зам.-кметът Радостин Танев: Алтернативи в мобилността, но с мисъл за утре!

Написано на 26/06/2024
Община Стара Загора


конференцията се включи европейският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. „Радвам се, че вие ще можете лично да се уверите в предимствата на този чист и ефективен транспорт. Водородът е енергията на бъдещето, а водородните технологии са вече част от настоящето. Инов..ациите са изключително силен инструмент в усилията ни за намаляване на въглеродните емисии, но те трябва да се стимулират както с публични, така и с частни инвестиции“, призова Илиана Иванова. И добави, че се радва как с европейска подкрепа в региона на Стара Загора ще се реализира първата водородна долина в България.

Община Стара Загора