Общината - медиатор между „В и К“ и кметовете на селата за водния проблем

Написано на 27/06/2024
Община Стара Загора


Нощният режим е неизбежен, но ще се стараем да е временен, а вие бдете да спре поливането на градини с питейна вода, призова шефът на държавното дружество

 

 

 

 

По инициатива на секретаря на Община Стара Загора Николай Диков днес бе осъществена среща между кметовете и кметските наместници на селата и управителя на държавното водоснабдително дружество инж. Радостин Миланов, придружен от своя заместник инж. Николай Калудов. Повод бяха сигналите от няколко села, сред които са Лозен, Михайлово и Ракитница, че чешмите им пресъхват от няколко дни и това предизвиква недоволството на жителите им.

 

„В и К“ ЕООД е 100% държавно дружество, но Община Стара Загора откликва бързо на спешните проблеми и затова се явява като модератор между водоснабдителната фирма и своите жители в тези села, стана ясно от встъпителните думи на Николай Диков. Той увери кметовете и кметските наместници, че в много кратки срокове планира подобна среща и с „Басейнова дирекция“ за детайлно изясняване на всички аспекти на ситуацията в услуга на хората.

 

Всеобщото затопляне и засушаване са факт от години, очаква се този глобален екологичен проблем да се задълбочи, а това е в основата на недостига на вода, обобщи управителят на „В и К“ инж. Миланов. Другите усложнения са силно амортизираната водопреносна мрежа в малките населени места и големият брой аварии. Шефът на „В и К“ декларира пред кметовете, че служителите му са максимално ангажирани за бързото им отстраняване и на свой ред поиска от тях да са мобилизирани да сигнализират за предотвратяване на всички начини за нерегламентирано използване на питейната вода. „Постоянно установяваме незаконни присъединявания към системата, които са направо кражби!“, отсече инж. Радостин Миланов. „В и К“ има своя система за следене на потреблението на вода в реално време и данните показват, че след 20 май консумацията на вода, основно във вечерните часове, рязко скача, буквално се удвоява и това издава, че се полива земеделската продукция в дворове и градини с питейна вода.

 

От „В и К“ определиха, че въведеният от два дни нощен режим на питейната вода е неизбежна мярка, но ще се постараят да е временна, като едновременно с нея се търсят и други по-дългосрочни варианти за решаване на проблема: с проучване на нови водоизточници, почистване на съществуващи, подмяна на аварирали участъци в мрежата и монтиране на допълнителни спирателни кранове и регулатори за налягане, за да се намалят авариите.

 

В отговор на оплакванията на кметове, че и след пускането на водата остават някои високи части на селото, в които тя недостига, инж. Миланов обясни, че на собствениците на тези къщи това е трябвало да се изясни още на етап проектирането им. Няма как „В и К“ да осигури нормално водоподаване по технически причини, защото тези къщи са буквално на равнището на водоема и това задължава собствениците им да си купят хидрофорна система с буферен съд за не повече от хиляда лева, с което си решават проблема завинаги, увери управителят на „В и К“.

 

Моля ви да бъдете стриктни по отношение на всички мерки за използване на питейната вода и да забраните да се разхищава за поливане на дворове и градини или миене на улици, призова кметовете секретарят на Община Стара Загора Николай Диков.

Община Стара Загора