Свободни работни места в “Бюро по труда“ на 1 юли, понеделник

Написано на 02/07/2024
starozagorci.com


1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 2 технически сътрудници
 2 експерти
 1 зооинженер
 10 медицински сестри
 1 лекар, хирургия
 1 лекар, акушерство и гинекология

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 30 служител, запитвания
 40 работник, повърхностна обработка на дърво
 10 машинни оператори
 5 настройчик на шприцмашини и сродни на тях
 2 пощенски раздавач (пощальон)
 15 ресторантски служители
 1 работник на точни уреди
 10 зареждачи
 20 лични и социални асистенти
 8 санитари
 1 сервизен техник
 3 шивачи
 3 гладач
 1 художник
 1 гардеробер

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ 09.00 ЧАСА НА 28.06.2024 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „Лице в лице” или ет.2 стаи 101, 102 и 103.

starozagorci.com