Ново попълнение в Районна прокуратура - Стара Загора

Написано на 02/07/2024
bnr.bg


В Районна прокуратура – Стара Загора се проведе тържествена церемония по встъпване в длъжност на младши прокурор Венцислав Великов. Той е назначен с решение на Висшия съдебен съвет след участие в конкурс. 

Младши прокурор Великов положи тържествена клетва и подписа клетвен лист, съгласно разпоредбите на чл. 156 и чл. 157 от Закона за съдебната власт.

Таня Димитрова, административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, представи Венцислав Великов пред колегите. Тя му пожела здраве и успехи в прокурорската работа. 

Великов е завършил специалността „Право“ в Университета за национално и световно стопанство.Работил е като разследващ полицай. Колегите от Районна прокуратура – Стара Загора също му пожелаха успешна и пълноценна професионална реализация. 

bnr.bg