Стара Загора: Дават отчет за какво са похарчени общински и европейски средства през 2023г.

Написано на 04/07/2024
Община Стара Загора


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, председателят на Общински съвет – Стара Загора  Ивета Лазарова  кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на  15. 07. 2024 година от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“  в сградата на Общината.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg/bg.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз се предоставят в периода до 12.07.2024 година в деловодството на общината или на следните електронни адреси:   mayor@starazagora.bg,  iveta.lazarova@starazagora.bg и s.deneva@starazagora.bg.

Община Стара Загора