Главният мениджър на Тракийски университет д-р Здравко Тодоров участва в престижен международен форум в Букурещ

Написано на 08/07/2024
ТрУ-Стара Загора


Главният мениджър на Тракийски университет д-р Здравко Тодоров участва в престижен международен форум в Букурещ, организиран от WOAH – световната организация за здравето на животните, съвместно с федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE) и EAEVE (Европейската асоциация за ветеринарномедицинско образование).

В българската делегация участваха и други представители на Тракийски университет – Стара Загора, както и от Министерство на земеделието и храните, БАБХ и професионалните гимназии по ветеринарна медицина.

На форума бяха представени модели на организация на ветеринарномедицинската дейност от различни европейски държави и Америка. Основният фокус бяха средните ветеринарномедицински кадри, тяхното бъдеще и обучение, а също и жизненоважната потребност от такива специалисти. Другият акцент бяха учебните програми на обучението по ветеринарна медицина и тяхната актуалност към днешните изисквания на пазара труда. Представителите на EAEVE и IVSA (Международна асоциация на студентите по ветеринарна медицина) споделиха, че към момента поколенията, които се обучават, са различни и имат нужда в първите години от следването да изучават SOFT SKILLS – ветеринарен мениджмънт, комуникация с клиенти и колеги, както и финансова и правна култура. Беше дискутирано ясното дефиниране и изготвяне на стриктни и детайлни правила относно дейността на ветеринарния лекар и средните ветеринарномедицински кадри.

Участниците в събитието взеха решение домакин на следващия такъв форум да бъде България.

ТрУ-Стара Загора