Южна порта на Августа Траяна

38 бул. „Руски“ Стара Загора

Заведи ме там

     Южната порта на Августа Траяна е солидно съоръжение в укрепителната система на античния град. Тя е изградена през втората половина на ІІ век. Кулата представлява квадратна постройка с височина на страната 8 м. Руините са оригинално експонирани и адаптирани към модерния интериор на банковата зала в административната сграда на банка "Пиреос".