Раннохристиянска църква с епископска гробница (ІV-VІІв.)

Стара Загора

Заведи ме там

    Обектът е проучен при археологически разкопки, проведени през 1979-80 г. Разкрити са останките от четири конхална раннохристиянска църква и няколко гробници. От тях е запазена една под защитно покритие. Гробницата е с изписани 6 кръста с тъмночервена боя и текстове на гръцки език.